Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014 | 23:16

Post Tagged with: "nút giao"

Ứng dụng máy toàn đạc điện tử phục vụ bố trí và kiểm tra độ cao trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao trong điều kiện Việt Nam

Ứng dụng máy toàn đạc điện tử phục vụ bố trí và kiểm tra độ cao trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao trong điều kiện Việt Nam

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích yêu cầu độ chính xác bố trí và kiểm tra độ cao trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao, bài báo trình bày phương pháp bố trí và kiểm tra độ cao bằng máy toàn đạc điện tử phù hợp với điều kiện Việt Nam. Abstract: Based on the […]

Xem chi tiết ›